Skip to main content

Značka kvality

Výsledky zo zasadnutia Komisie na posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny

Dňa 27. júla sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR konalo zasadnutie komisie, ktorá odborne posúdila žiadosti o udelenie a predĺženie Značky kvality na poľnohospodárske pr…

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie  a predĺženie Značky kvality Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) ako gest…

Pridajte sa k nám aj na sociálnych sieťach