Skip to main content

Značka kvality

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality /10.10.2023/

10.10.2023Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) ako gestor udeľovania Značky kvality vyhlasuje  výzvu na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na ud…

Pridajte sa k nám aj na sociálnych sieťach