Skip to main content

Značka kvality

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality /19.9.2022/

19.09.2022Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) ako gestor udeľovania Značky kvality vyhlasuje  výzvu na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na ud…

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie a predĺženie Značky kvality /11.október 2021/

11.10.2021Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) ako gestor udeľovania Značky kvality vyhlasuje  výzvu na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na ud…

Výsledky zo zasadnutia Komisie na posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny

19.08.2021Dňa 27. júla sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR konalo zasadnutie komisie, ktorá odborne posúdila žiadosti o udelenie a predĺženie Značky kvality na poľnohospodárske pr…

Pridajte sa k nám aj na sociálnych sieťach