Skip to main content

Značka kvality

Ako získať Značku kvality

Ocenenie Značka kvality môžu získať výrobky spĺňajúce Zásady Značky kvality, ktoré si môžete prečítať nižšie alebo v sekcii Zásady Značky kvality v bode III. na našej stránke.

Požiadavky na získanie značky

 1. Prihlasovaný výrobok musí spĺňať požiadavky ustanovené príslušnými právnymi predpismi1).
 2. Výrobok, ktorý je predmetom žiadosti o udelenie značky musí vykazovať kvalitatívne charakteristiky, ktoré žiadateľ popíše v technickej dokumentácii.
 3. Predpísaná spotreba domácich surovín u všetkých výrobkov musí byť najmenej 75 % z celkovej spotreby surovín, pričom pri výpočte percentuálneho zastúpenia surovín sa nezapočítava pridaná voda. Pôvod surovín zodpovedajúci požiadavkám žiadateľ deklaruje v žiadosti.
 4. Ak ide o potraviny, ktoré nemožno vyrábať bez surovín z dovozu, pretože tieto nemožno v Slovenskej republike dopestovať, získať alebo vyprodukovať v požadovanej kvalite a množstve, podiel domácej suroviny v nich sa nepredpisuje. V takomto prípade žiadateľ zdôvodňuje, prečo nespĺňa podiel suroviny domáceho pôvodu.
 5. Všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky, s výnimkou surovín z dovozu.
 6. Výrobky, ktoré majú nadštandardné kvalitatívne vlastnosti, t.j. svojimi kvalitatívnymi parametrami výrazne prevýšia im podobné výrobky na trhu, na základe odborného posúdenia a na odporúčanie komisie získajú Značku kvality 2. stupňa, tiež právo používať logo značky 2. stupňa, ktoré bude reprezentovať výrobok s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami. Tie žiadateľ popíše v technickej dokumentácii výrobku. Parametrami deklarujúcimi kvalitu môže byť napríklad obsah biologicky cenných látok, ako sú: antioxidanty, vitamíny, esenciálne mastné kyseliny, stopové prvky, znížená energetická hodnota, znížený obsah soli, probiotický charakter výrobku, znížený obsah prídavných látok (chemické konzervačné látky, stabilizátory, zahusťovadlá a iné), spracovanie umožňujúce zachovanie biologicky cenných prírodných zložiek, tradičná receptúra a technológia výroby, ďalšie kvalitatívne charakteristiky.
 7. Žiadosť o udelenie značky nie je možné podať na tieto výrobky:
 • a) krmivá a iné výrobky určené na kŕmenie hospodárskych zvierat,
 • b) výživové doplnky a potraviny určené na osobitné výživové účely,
 • c) nebalené výrobky; ak však výrobca zabezpečí označenie týchto výrobkov spôsobom, ktorý umožní vyznačenie ich jednoznačného spojenia s výrobcom a označením značkou je možné udeliť značku,
 • d) výrobky, ktorých názov, značka alebo spôsob predaja sú v konflikte s filozofiou a cieľom značky.

Ak spĺňate hore uvedené požiadavky, je potrebná registrácia Vašej spoločnosti na stránke. V časti prihlásenie vyplňte registračné údaje – budete potrebovať meno Vašej spoločnosti, IČO, telefónny a emailový kontakt.

Po schválení, o ktorom budete informovaní emailom, si založíte profil Vašej spoločnosti.

Pre získanie ocenenia Značka kvality je potrebné podať Žiadosť o udelenie Značky kvality. Podávajú sa elektronicky prostredníctvom Vášho profilu. Získate tak aj prehľadný zoznam o stave ocenení Vašich výrobkov, keďže systém Vás automaticky upozorní na výrobok, ktorého lehota ocenenia sa končí a v prípade záujmu je potrebné podať žiadosť o predĺženie Značky kvality. Váš profil Vám umožní komunikovať aj nahlásenie akejkoľvek zmeny pri výrobku, ktorý je držiteľom ocenenia Značka kvality.

Ocenené výrobky sa automaticky dostávajú do zverejneného zoznamu, ktorý má spotrebiteľ možnosť nájsť na našej stránke.

Chcem sa registrovať