Skip to main content

Značka kvality

Výsledky zo zasadnutia Komisie na posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny

Dňa 27. júla sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR konalo zasadnutie komisie, ktorá odborne posúdila žiadosti o udelenie a predĺženie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny. V súlade s bodom IV. Zásad pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny, odborná komisia posudzovala žiadosti o udelenie Značky kvality pre 92 výrobkov od 28 výrobcov a žiadosti o predĺženie Značky kvality pre 215 výrobkov od 46 výrobcov. Odborná komisia odporučila udeliť Značku kvality 62 výrobkom – z toho 41 výrobkov získalo Udelenie Značky kvality  1. stupeň a 21 výrobkov získalo Udelenie Značky kvality  2. stupeň. Značka kvality bola predĺžená 205 výrobkom – z toho 129 výrobkov získalo Udelenie Značky kvality  1. stupeň a 76 výrobkov získalo Udelenie Značky kvality  2. stupeň. Držiteľom Značky kvality budú zaslané rozhodnutia a dekréty podpísané ministrom.

Výsledky odborného posúdenia Komisie na posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny sú uvedené v prílohách.


Na stiahnutie

  udelenie-znacky-kvality-jul-2021.docx (DOCX, 204.43 KB)
  predlzenie-znacky-kvality-jul-2021.docx (DOCX, 213.36 KB)