Kontakt

Informácie o Značke kvality:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia potravinárstva a obchodu
http://www.land.gov.sk

Udeľovanie a posudzovanie Značky kvality
Ing. Michaela Píšová
Tel: 02 / 59 266 542
Fax: 02 / 59 266 389
E-mail: michaela.pisova@land.gov.sk

Marketing Značky kvality
Ing. Zuzana Čižmárová
Tel: 02 / 59 266 291
Fax: 02 / 59 266 389
E-mail: zuzana.cizmarova@land.gov.sk

 

Neprehliadnite