Aktuality

25/02/20 (zverejnené na stránke)
Noví držitelia Značky kvality – február 2020

Dňa 4. 2.2020 sa uskutočnilo na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odborné posúdenie poľnohospodárskych produktov a potravín uchádzajúcich sa o používanie loga Značky kvality 1. stupeň a Značky kvality 2. stupeň.

V súlade s bodom IV. Zásad pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny odborná komisia posudzovala žiadosti o udelenie Značky kvality pre 32 výrobkov od 15 výrobcov.

Zoznam úspešných výrobcov a ich výrobkov je uvedený v dokumente

Dokumenty na stiahnutie


Neprehliadnite